sep 182014
 
  • Slovenský med je kvalitný. Slovenská norma je prísnejšia ako európska. Povolený obsah vody v mede je maximálne 18% (európska norma povoľuje do 20%).
  • Slovenské medy sú vytvorené z peľu a nektáru u nás rastúcich rastlín, na ktoré je organizmus našich konzumentov prispôsobený.
  • Slovenský med neobsahuje peľové zrná exotických rastlín. Nie je teda pravdepodobné, že by sa u ľudí naň vyvinula alergická reakcia.
  • Med priamo od poctivého včelára bude bez obsahu cudzorodých látok a zbytkov liečív.
  • Med priamo od poctivého včelára bude pravý, bez falšovania izoglukózou alebo prímesí riedkych tropických medov.
  • Kúpou medu od včelára podporujete priamo miestnych ľudí, v ideálnom prípade priamo včelára.
  • Kúpou slovenského medu nepriamo podporujete úrodu včeloopelivých poľnohospodárskych plodín a ovocných stromov na Slovensku. Avšak nielen tie, i všetky kvitnúce rastliny opeľované včelami sa takto môžu udržať v konkurencii napr. tráv a iných vetroopelivých druhov.